бронирование

Administratorem danych osobowych jest firma Hola Amigo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-336) przy ul. Kopernika 34 lok. 27. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z regulaminem.

Администратором персональных данных является Hola Amigo sp. O.o. со штаб-квартирой в Варшаве (00-336) по ул. Коперника 34 лок. 27. Данные, введенные в контактную форму, будут обработаны, чтобы ответить на вопрос в соответствии с правилами.